Navnet VISUE står for viden, samarbejde, udvikling og effektivisering, fordi disse fire elementer er grundstenene i selskabet.

Viden

VISUE skaber sine løsninger med afsæt i den nyeste og mest relevante viden.

Samarbejde

Samarbejde på tværs af den danske forsyningssektor giver VISUE en bred, faglig indsigt.

Udvikling

VISUE fokuserer på udvikling af forsyningsbranchen.

Effektivisering

VISUES driftssupport og udvikling bidrager til effektivisering af forsyningsselskabernes drift.

Vores services

VISUEs løsninger sikrer kvalitet og sikkerhed på tværs af forsyningssektoren. Vi tilbyder drift og udvikling af forsyningsselskabernes overvågnings- og sikkerhedssystemer. Løsninger, der er med til at effektivisere og optimere branchen til gavn for alle.
SCADA DMS service
SCADA er et gennemtestet, fremtidssikret og førende internationalt overvågningssystem. SCADA står for Supervisory Control And Data Acquisition, da systemet både yder driftsovervågning, kontrol af dataindsamling samt styring af energidistributionen. Resultatet er både driftsoptimering og reduktion af nettab hos hvert enkelt forsyningsselskab.
IT Sikkerhedsservice
VISUE har fokus på anvendelse og beskyttelse af procesnettet. Vi orienterer os 360 grader rundt om procesnettet, udarbejder risikoanalyser samt holder os proaktivt opdateret på nye trends inden for sikkerhedstrusler. IT Sikkerhedsservice kan vælges som særskilt service, men det er altid inkluderet i SCADA DMS service.

Vision & mål

VISUEs vision er at skabe værdi for både forsyningsselskaberne, deres kunder og samfundet som helhed. Ved hjælp af de bedste faglige kompetencer og innovative løsninger varetager vi overvågning og sikker drift af selskabernes systemer og services. Hele tiden med fokus på at matche både individuelle og fælles behov på tværs af forsyningsbranchen.

Til gavn for alle sikrer vi optimering og udvikling af forsyningsbranchen. Vi følger den teknologiske udvikling tæt, så vi hele tiden kan tilbyde selskaberne de nyeste, opdaterede løsninger.

Historie

VISUEs historie går tilbage til 2011. Her indgik 13 forsyningsselskaber et samarbejde, som få år senere resulterede i én fælles løsning under driftsselskabet Net-Sam SCADA. Således var fundamentet for VISUE lagt, og siden er kun flere sikkerhedsløsninger og samarbejdspartnere kommet til.

Vi skaber værdi gennem udvikling og drift

Selskabet Visue

VISUE er etableret og ejet af en række forsyningsselskaber, som tilsammen dækker ca. 1,5 mio. aftagepunkter. VISUE er ledet af en direktion og en bestyrelse.

Ejerselskab Aftagerselskab Øvrige

Nord Energi Net

Tilslutninger: 93.400
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://www.nordenerginet.dk

Elinord A/S

Tilslutninger: 21.900
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
https://www.elinord.dk

Evonet A/S

Tilslutninger: 317.500
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
https://www.evonet.dk

N1 A/S

Tilslutninger: 402.200
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://www.n1.dk

Thy-Mors Energi Service A/S

Tilslutninger: 43.875
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
https://www.thymors.dk

NOE Net A/S

Tilslutninger: 37.400
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://www.noe.dk/da

RAH Service A/S

Tilslutninger: 35.100
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://www.rah.dk

Elnet Midt

Tilslutninger: 21.700
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
https://elnetmidt.dk

KONSTANT NET A/S

Tilslutninger: 223.600
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
https://konstant.dk

Verdo Randers El-net A/S

Tilslutninger: 54.900
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://verdoranderselnet.dk/da

Vestjyske Net A/S

Tilslutninger: Overliggende net
Aftagerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://www.vestjyskenet.dk

MES Net

Tilslutninger: 16.000
Aftagerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
http://www.mesnet.dk

Vores Elnet

Tilslutninger: 204.219
Ejerselskab
SCADA DMS service
IT Sikkerhedsservice
https://voreselnet.dk

Claus Lund
Direktion

CEO

Thomas Franck
Medarbejder

Projektleder

Niels G. Christensen
Medarbejder

Product Manager

Per Nielsen
Bestyrelse

Bestyrelsesformand
RAH

Michael Grønhøj
Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem
Konstant

Jens Ole Nissen
Bestyrelse

Brugergruppeformand
Nord Energi

Iver Rud Hansen
Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem
N1

Torben Søborg
Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem
Evonet

May-Britt Aaskov Jakobsen
Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem
Vores Elnet

Per S. Kristensen
Bestyrelse

Bestyrelsesmedlem
NOE Net

Kontakt

Claus Lund
CEO

+45 29 24 82 12

Niels Graves Christensen
Product Manager

+45 25 35 74 18

Thomas Franck
Projektleder

+45 29 25 61 19